Bet365 bonus k prvému vkladu

Policajný strážny personál sa usiluje o “ďalšiu otázku” o tom, či členstvo v slobodomurárskych voľbách ovplyvnilo rozhodovanie o katastrofe v Hillsborough.

Nezávislá policajná komisia pre sťažnosti (IPCC) na údajnú kriminalitu a Bet365 zneužitie právomoci, skúma obavy z rodín 96 obetí nad členstvom vo francúzskom mene.

Veľká lóža Spojeného kráľovstva v Anglicku už poskytla informácie vrátane záznamov o historických návštevách stretnutí.

V najnovšej aktualizácii vyšetrovania trestného Bet365 činu podpredsedníčka IPCC Rachel Cerfontyne povedala: “Sledujeme ďalšie otázky týkajúce sa slobodomurárov.V súčasnej dobe spolupracujeme so Veľkou lóžiou Anglicka a pomáhajú nám skontrolovať, či niektorí jednotlivci, ktorí sa podieľali na Hillsborough, boli členmi slobodomurára. “Celkový zápasový veliteľ Ch. Supt David Duckenfield povedal čerstvému vyšetruje 96 úmrtí, že bol od roku 1975 slobodným Bet365 moslimom a stal sa uctievacím majstrom – hlavou svojho miestneho sídla – rok po katastrofe v roku 1989.

Povedal, že nevie, či jeho propagácia v rámci Juhu Yorkshire polícia v týždňoch pred tragédiou bola ovplyvnená členstvom v “tajnej spoločnosti”, ale dodala: “Dúfam, že nie.” Jeho predchodca, Brian Mole, teraz mŕtvy, bol tiež členom z tých istých chát, boli porotcovi povedané. Vypočutia vo Warringtone tiež počuli dôkazy od policajného policajta, ktorý Bet365 bonus k prvému vkladu povedal, že počul “dôležité stretnutie” vyšších dôstojníkov sa konalo v dňoch po katastrofe a bolo to že väčšina tých, ktorí navštevovali, boli zednári.

Koroner, pane John Goldring, neskôr varoval porotu, že “nejde o dôkazy”, že takéto stretnutie sa niekedy uskutočnilo, alebo že všetci, ktorí sú menovaní, boli slobodomurármi a radili im, aby ich považovali za “klepy”.

V apríli vyšetrovacia porota uzavrela, že 96 fanúšikov Liverpoolu bolo nezákonne zabitých a tieto chyby polície v južnom Yorkshire “spôsobili alebo prispeli k” katastrofe na štadióne Sheffield Wednesday FC. IPCC skúma, či takéto trestné činy ako sprisahanie, aby sa Bet365 predišlo priebehu spravodlivosti a zvráteniu priebehu spravodlivosti, boli spáchané po katastrofe. Samostatné vyšetrovanie trestných činov, Operation Resolve, vyšetruje vedenie tragédie a zápas ktorý sa považuje za hrubú nedbanlivosť, zabitie na verejnej službe a rôzne porušenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

Cerfontyne vo svojej aktualizácii vydanej vo štvrtok dodal: “IPCC aj operácia Resolve pokračujú v poskytovaní koruny Pros ktoré poskytujú dôkazy, aby Bet365 mohli poskytnúť včasné poradenstvo a rady týkajúce sa našich kľúčových línií.

“Toto je prebiehajúci proces, ktorý je v súčasnosti našim hlavným zameraním.Uprednostňujeme ich požiadavky a pracujeme na termínoch, aby sme mohli dodať akúkoľvek ďalšiu výskumnú, analytickú a / alebo výskumnú prácu, ktorú potrebujú.

“Ako som už uviedol, pripravuje sa na rozhodnutia o Bet365 spoplatňovaní, po troch až šiestich mesiacoch po tom, čo dostanú úplné dôkazy z vyšetrovaní na prelome roka.

“Keď prichádzame do neskorších fáz vyšetrovania, skúmame každú líniu vyšetrovania a kontroly pre akúkoľvek ďalšiu prácu, ktorá môže byť potrebná. To môže znamenať opätovné posúdenie určitých oblastí a niektorých vyšetrovacích akcií. “Táto dôležitá úloha sa deje dôkladne a aby sme mohli byť spokojní, že plníme náš záväzok poskytnúť definitívne a Bet365 komplexné informácie o tom, čo sa stalo na Hillsborough. “

Rate this post